دستور پخت شله زرد

شله زرد یک دسر خوشمزه است و برای نذری هم درست می کنند توجه کنید که شله زرد تهیه شده قوام بیاید و آب نیاندازد زعفران به مقدار کافی بریزید تا خوشرنگ شود.