دستور پخت دلمه برگ مو

دلمه برگ مو یک غذای لذیذ و سنتی است آماده کردن و پیچیدن دلمه سخت است و زمانبر، دلمه برگ مو را به عنوان پبش غذا برای مهمانی از قبل میتوانید بپیچید و بعد بپزید.