دستور پخت باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی یک غذای اصلی بسیار مقوی و خوشمزه است در صورت نداشتن باقالی تازه از باقالی خشک و یا فریز شده برای تهیه باقالی پلو استفاده کنید.