دستور پخت خورش به و آلو

خورش به و آلو خوشمزه و مغذی است و از خورش های سنتی ایرانی است، به برای سلامتی خانواده مفید است. تهیه خورش به در پاییز که فصل به است مرسوم میباشد.